• Ten, kto nie jest kocha­ny, zaw­sze jest sa­mot­ny wśród tłumu.