• Le­piej być nie­szczęśliwą sa­mot­nie, niż nie­szczęśliwą z kimś innym.