Przekop Mierzei Wiślanej

Mierzeja Wiślana znajduje się na brzegu Zatoki Gdańskiej, rozciąga się aż do Lochstedt w Federacji Rosyjskiej.

Przekop Mierzei Wiślanej

Przez Mierzeję Wiślaną ma ciągnąć się Kanał Żeglugowy o 5 metrach głębokości i około 1 kilometrze długości. Kanał ma zapewnić możliwość wpływania do portu w Elblągu jednostek o długości 100 m, szerokości 20 m i zanurzeniu do 4 m. Szacowany koszt tej inwestycji wynosi około 880 milionów złotych, natomiast do wykonania przekopu trzeba usunąć aż 1 740 000 m3 piasku. Budżet państwa ma pokryć koszt tej budowy.

Droga wodna

Resort gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej uważa, że nowa droga wodna wpłynie na lepszy dostęp do portu w Elblągu oraz zapewni Polsce swobodę w dostępie z Zalewu Wiślanego do Bałtyku (pomijając Cieśninę Piławską kontrolowaną przez Rosję). Co jeszcze umożliwi ta budowa? Terminal elbląski będzie mógł przyjmować mniejsze ładunki, co pozwoli odciążyć trójmiejskie porty. Ponadto, mają powstać nowe miejsca pracy, dojdzie do poprawy walorów turystycznych nad Zalewem Wiślanym i rozwoju gospodarczego w całym regionie północno – wschodnim kraju.

Budowa kanału

Budowa kanału ma potrwać do 2022 roku, a jej koszt w całości ma zostać pokryty z budżetu państwa. W ramach budowy zaplanowano następujące czynności; budowa portu osłonowego (od strony Zatoki Gdańskiej), budowa kanału żeglugowego ze śluzą i z konstrukcją zamknięć, a także ze stanowiskami oczekiwania (od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego) i oznakowaniami nawigacyjnymi. Planowana jest także budowa mostu obrotowego nad rzeką Elbląg (w Nowakowie) i nowa droga powiatowa ciągnąca się wzdłuż brzegu tej rzeki. Co ciekawe, powstać ma także sztuczna wyspa, a nawet punkt widokowy, co będzie stanowić nie lada atrakcję dla turystów.

Przekop Mierzei Wiślanej jest przedsięwzięciem, które wymaga ogromnego nakładu czasu i środków finansowych. Jednak efekt takiej przebudowy może dać wiele korzyści, wśród których dominuje większa swoboda w dostępie do Zalewu Wiślanego i odciążenie portów.