Różne rodzaje ceremonii pogrzebowej

Tradycja zakładania różańca na palec

Śmierć wiąże się z wieloma obrządkami oraz zwyczajami, które są zależne od religii i regionu. Przez wieki kształtował się ceremoniał pogrzebowy, który swe początki ma w czasach pogańskich. W Polsce pierwsze zwyczaje związane z pogrzebem miały miejsce jeszcze we wczesnym średniowieczu. Utrata bliskiej osoby, ale również strach spowodowany jej odejściem doprowadziły do powstania wielu praktyk związanych ze śmiercią. Religia chrześcijańska zaleca trzy formy pogrzebu zależnie od miejsca, w którym on będzie się odbywał. Są to dom zmarłego, kościół oraz cmentarz, dodatkowo brane są pod uwagę lokalne zwyczaje. Jednym z nich, praktykowanym najczęściej w regionie poznańskim, jest zakładanie na palec zmarłego srebrnego pierścienia (różaniec na palec). Obecnie coraz rzadziej ceremonia pogrzebowa jest przeprowadzana w domu zmarłego. Sytuacja ta ma miejsce najczęściej na wsiach gdzie nadal są silne ludowe tradycje. W takim przypadku na początku wybierana jest trumna, której kolor zależy od wieku zmarłego. Gdy zostanie ona wybrana przenoszony jest do niej zmarły.

Różaniec na palec

Wtedy rozpoczyna się ceremonia pogrzebowa, podczas której następuje wystawienie zwłok, modlitwa, podchód żałobny na cmentarz, złożenie ciała do grobu i stypa. Warto zaznaczyć, że dom zmarłego musi być odpowiednio przygotowany. W jego centralnym miejscu znajduje się podwyższenie, na którym jest położona trumna. Wokół niej ustawione są wieńce pogrzebowe, mające symbolizować pamięć o zmarłym. Jednak zwyczaj przeprowadzania ceremonii pogrzebowej w domu zmarłego powoli zanika. Obecnie najczęściej wybierany jest pogrzeb w kościele z późniejszym pochodem na cmentarz. Rodzina zmarłego musi wcześniej ustalić z księdzem termin kiedy może się odbyć msza pogrzebowa. Gdy formalności zostaną załatwione może ona dla podkreślenia doniosłości wydarzenia odpowiednio przygotować kościół. Dekoracja kościoła w dniu pogrzebu to przede wszystkim przygotowanie żałobnych wiązanek kwiatowych oraz kwiatów kondolencyjnych. Po zakończeniu nabożeństwa odbywa się pochód na cmentarz. Tam trumna z ciałem zmarłego jest składana do grobu, a najbliższy mogą złożyć wieńce oraz w skupieniu się pomodlić.