Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Bardzo ważnym aspektem w drodze do poszanowania klienta i przedsiębiorców jest ustawa z 1993 roku poruszająca temat, jakim jest zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Nieuczciwa konkurencja jest bardzo niebezpieczną i szkodliwą praktyką, jakiej podejmują się przedsiębiorcy. Czyny, które mogą zostać zakwalifikowane do kategorii nieuczciwa konkurencja to wszelkie działania wbrew ustanowionemu prawu, które zagrażają interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Dlaczego tak ważne jest zwalczanie nieuczciwej konkurencji?

Jedną z praktyk, która kwalifikuje się jako nieuczciwa konkurencja, jest wprowadzanie w błąd klienta, na przykład poprzez fałszywe oznaczenia pochodzenia produktów. Takie działanie może pozwolić na nieuczciwą manipulację cenami. Dlatego tak ważne jest zwalczanie nieuczciwej konkurencji. W przeciwnym wypadku będziemy przepłacać za towary oraz wspierać przedsiębiorstwa, których praktyki możemy uznawać za nieuczciwe. Na przykład, mylnie kupując ubrania z krajów, które stosują nieetyczne praktyki podczas produkcji.

Co robić, jeśli zostaliśmy ofiarami nieuczciwej konkurencji?

Ustawa z 1993 roku, której przedmiotem jest zwalczanie nieuczciwej konkurencji, mówi, że jeśli padliśmy ofiarą takiego rodzaju oszustwa, to możemy wnioskować o zaniechanie niedozwolonych działań ze strony konkurenta. Innymi sposobami na zwalczanie nieuczciwej konkurencji, a które to zawarte są w ustawie to żądanie złożenia oświadczenia przez przedsiębiorcę i wnioskowanie o naprawienie wyrządzonej szkody.

Odwiedź naszą stronę https://rgw.com.pl/prawo-nieuczciwej-konkurencji/