Charakterystyka elektrowni węglowych

Elektrownie węglowe to najpopularniejszy rodzaj elektrowni w Polsce. Pomimo, że wykorzystują one nieodnawialne źródło energii, to wciąż powstają nowe elektrownie tego typu. Czy są one niebezpieczne dla środowiska? Czy można ograniczyć ich negatywny wpływ na naturę?

Działanie

Elektrownie węglowe to rodzaj elektrowni cieplnych, po prostu spalanym w nich paliwem jest węgiel kamienny lub brunatny, rzadziej – oba te rodzaje. Węgiel spalany jest w kotle parowym. Służy on do podgrzania wody, a następnie odparowania jej i przegrzania pary wodnej, która trafia na turbinę elektrowni. Na niej energia cieplna pary zamieniana jest w energię mechaniczną. Jest ona odprowadzana do generatora elektrycznego, który zamienia ją w pożądaną energię elektryczną.

Najgorsze wyjście

Według naukowców spalanie węgla jest najbardziej szkodliwym sposobem pozyskiwania energii elektrycznej. Jest to związane z tym, że nie tylko wykorzystuje się źródło energii, którego zasób jest nieodnawialny, ale też emituje się sporo zanieczyszczeń bezpośrednio do atmosfery. W trakcie procesu spalania, w elektrowni węglowej uwalniany jest dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły (PM 10 i PM 2,5, czyli winowajców smogu), a także metale ciężkie, np. rtęć i kadm. Z tego powodu na kominach elektrowni montuje się specjalne instalacje mające na celu zmniejszenie niepożądanych emisji.

Prognozy na przyszłość

W związku ze zmianami w prawodawstwie oraz rosnącą świadomością ekologiczną, elektrownie węglowe rozumiane w tradycyjny sposób odchodzą do lamusa. Inżynierowie poszukują alternatyw dla spalania węgla. Coraz więcej elektrowni jako paliwo wykorzystuje ekologiczne materiały, takie jak biomasę lub biogaz. Są to odnawialne źródła energii, które są dużo bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Warto też wiedzieć, że przepisy prawne nakładają coraz bardziej rygorystyczne normy na elektrownie. Ma to na celu sprawienie, że proces powstawania energii elektrycznej będzie produkował mniejszą ilość odpadów stałych oraz gazowych.