Dewocjonalia, które mają wyjątkową wartość

Krzyż pasyjny serca jezusowego to przedstawienie Jezusa Chrystusa konającego na krzyżu, zbroczonego krwią, stawiające szczególny nacisk na Przenajświętsze Serce. Jego inne nazwy to krzyż pasyjny serca jezusowego końca czasów lub Wielki Mistyczny Krzyż Łask. Dostępne są wersje do powieszenia na ścianie lub postawienia na podstawce. Wykonane są z różnych materiałów, drewniane lub metalowe.

krzyze-pasyjne-serca-jezusowego

Jaką teologiczną wymowę niesie ze sobą krzyż pasyjny serca jezusowego?

Służy do kontemplacji niewymownego cierpienia Jezusa Chrystusa, jego miłości, oddania ojcu, śmierci, ale i w konsekwencji zmartwychwstania. Krzyż pasyjny serca jezusowego może ułatwić złączenie w modlitwie swojego konkretnego, życiowego cierpienia, bólu, trudnej sytuacji, problemu z cierpieniem Chrystusa, które daje życie. Stanowi uczczenie Najświętszych Ran i Najświętszej Krwi Jezusa Chrystusa, który będąc Bogiem doświadczył pełni człowieczeństwa.

krzyze-pasyjne-serca-jezusowego

Czy krzyż pasyjny serca jezusowego pojawia się w modlitwach lub słowach świętych?

Istnieją różne modlitwy opiewające krzyż pasyjny serca jezusowego i ułatwiające zachwyt nad nim, i jego kontemplację. Już w pięćdziesiątym trzecim rozdziale Księgi Izajasza znajduje się opis, na podstawie którego został stworzony krzyż pasyjny serca jezusowego. Jego zaskakującą formę tłumaczą słowa papieża Piusa XII, które zawarł w swojej Encyklice “Mediator Dei”, mówiące o tym, że nieprawością byłoby sportretowanie ukrzyżowanego Odkupiciela, nie ukazując jego gorzkich cierpień.