Niewiele wiadomości o studiowaniu

Kierunki sponsorowane to kierunki studiów, przeważnie inżynierskich, jakie rozważane bywają za znaczące dla rozwoju gospodarki. Są one finansowane przez kraj oraz fundusze europejskie. Dzięki tym środkom studenci studiów fundowanych powinni polegać na większe stypendia oraz wyższe warunki edukacji, skoro uniwersytety mają środki na konstruowanie technicznie zaawansowanych sal a także nabycie przyrządu potrzebnego do badań.
Studia sponsorowane i organizacja kierunków zamawianych wiąże się przede wszystkim z rynkowym zapotrzebowaniem na specjalistów danych domen. Bywają to na ogół inżynierowie a także uczniowie studiów technicznych i ścisłych.

kierunki sponsorowane

Obecnie w naszym państwie studia sponsorowane oferują poniższe uniwersytety:

 • Uniwersytet Warszawski,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
 • Politechnika Śląska,
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej,

Znaczna ilość studenciaków decyduje się na kandydowanie na studia sponsorowane, przede wszystkim ze względu na prawdopodobieństwa odnalezienia porządnej pracy po studiach, oraz ze względu na wysokie stypendia proponowane przez uniwersytety w trakcie nauki.

studia sponsorowane

Które kierunki bywają regularnie kierunkami finansowanymi? Poniższa lista wizualizuje większa część z nich:

 • automatyka i robotyka,
 • biotechnologia,
 • budownictwo,
 • chemia,
 • elektrotechnika,
 • fizyka,
 • fizyka medyczna,
 • dziennikarstwo,
 • inżynieria oprogramowania,
 • informatyka,
 • informatyka stosowana,
 • inżynieria chemiczna i procesowa,
 • inżyniera materiałowa,
 • inżynieria środowiska,
 • matematyka,
 • mechanika i budowa maszyn,
 • mechatronika,
 • ochrona środowiska,
 • grafika komputerowa,
 • hotelarstwo,
 • turystyka i rekreacja

Kierunki te to przede wszystkim szkoły wyższe techniczne, inżynierskie skupiające swoją obserwację na budownictwie, medycynie a także naukach ścisłych.


Tekst powstał we kooperacji z Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej