Trend na karykatury!

Czym jest karykatura?

Karykatura jest to przedstawieniem osoby w lekko zmienionej formie zachowując przy tym cechy charakterystyczne w celu wywołania pozytywnych i humorystycznych emocji (karykatura portretowa, kreskówka bajkowa, sztuka teatralna) lub mająca cel wyśmiania (karykatura polityczna, satyra obyczajowa, komiks prasowy i polityczny). Karykatura może być wykonana w różny sposób, za pomocą grafiki komputerowej, tradycyjnej malarskiej, czy rzeźby. Należy podkreślić, że wartość karykatury jest zależna od podobieństwa do właściwej osoby z wyraźnym podkreśleniem jej cech charakterystycznych. Taka karykatura na zamówienie posiada większą wartość artystyczną.

Karykatura była wykorzystywana przede wszystkim w środowisku politycznym i klasowym aby wywrzeć dodatkowe emocje i uzupełnić tekst. Szczególnie rozwinęła się popularność w latach 20 – 40 tych XX wieku. Obecnie karykatury na zamówienie przedstawiają głównie gwiazdy kina, celebrytów, czy piłkarzy. Co ciekawe, karykatura jest objawem dojrzałości demokracji w danym kraju.

Prezentuje ona pełną swobodę artystycznej wypowiedzi i artystycznego komentarza świata polityki i sytuacji międzynarodowej. Do prawidłowego podkreślenia danych cech charakterystycznych i właściwości, stosuje się hiperbole, wyolbrzymienie z częstym pominięciem innych, mniej ważnych elementów.  Słowo karykatura jest również używane do określenia jakiekolwiek zniekształcenia, wykrzywienia właściwego tzw. deformacja. Przyjmuje się, że karykatura jest jedną z powszechnie dopuszczalnych instrumentów satyry.

karykatura

Karykatura – idealny prezent

W ostatnich latach możemy zauważyć wzrost zainteresowania karykaturą na zamówienie stanowiąca idealny prezent. Należy pamiętać, że wykonana karykatura na zamówienie nie będzie ośmieszająca i oszpecająca dla osoby otrzymującej. W takich sytuacjach realizowania jest karykatura portretowa, która jest pełna pozytywnego humoru bez elementu złośliwej satyry. Taka karykatura na zamówienie zazwyczaj jest wykonywana na podstawie zdjęcia osoby i odzwierciedla dokładnie dany wyraz twarzy.

 

karykatura na zamówienie